Thor Hogga

Thor Hogga er kristiansander, er vokst opp rundt på Sørlandet og bor nå på Lund, og vil kjempe for at Lund fortsatt skal være en attraktiv bydel å bo i for alle aldersgrupper. Thor Hogga er 70 år, er gift og har syv barn og tre barnebarn.

Thor Hogga er utdannet lærer/spesialpedagog og er spesialist innen lærevansker og adferd. Han har jobbet som miljøarbeider, bydelssekretær, lærer både i grunnskole, videregående, Forsvarets voksenopplæring og kurser for NAV og i tillegg som forfatter.

Thor Hogga er interessert i veterankjøretøy, bydelsarbeid, båt og fiske.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Mange år i velforeninger hvor en følte at en var gissel for administrasjon eller politikere. Følte oss ført bak lyset i mange saker og manipulert slik at gode løsninger forsvant i prosesser.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Byene må ha levende bydelssentra med basistilbud for alle aldersgrupper. Dette er den eneste måten vi kan få ned biltrafikken inn til sentrum. Tilbudene må være gode og varige. Sentralisering må ikke føre til økt bil- og busstrafikk.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Jeg vil kjempe for tilbudene i bydelene, og mot oppbygging av industri og ny havn i Vige/Kongsgård. Vil gjøre Topdalsfjorden ren og skape et oppvekstsenter for torsk i regionen.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Jeg vil gå folks ærende og formidle gode idéer og argumenter. Jeg vil at dyre skrytebygg skal erstattes med servicebygg og at E 18 og E 39 legges utenom byen. Behovet på Gartnerløkka er et sentraliseringsproblem.