Sverre Gregusson

Sverre Gregusson er født i Bodø og familien flyttet til Kristiansand i 1959. Han er 72 år gammel, gift og har to voksne sønner og ett barnebarn så langt. Han er bosatt på Jaktodden i Vågsbygd.

Sverre Gregusson studerte medisin ved universitetene i Brüssel og Oslo, har vært ansatt som ortopedkirurg ved sykehuset i Kristiansand og er nå pensjonist.

Sverre Gregusson er aktivt medlem i Bragdøya Kystlag og er interessert i kystkultur.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg har aldri tidligere deltatt aktivt i politisk arbeid, men har alltid benyttet retten til å stemme både ved kommune- og stortingsvalg. Men i de siste årene har jeg blitt stadig mer skeptisk til beslutningsprosessene i det nåværende bystyret. Ved det kommende valget i september fant jeg ingen partier i det sittende bystyre som jeg ønsket å stemme på. Tverrpolitisk Folkeliste med ønske om mer åpenhet og mer fokus på kunnskap ble derfor et godt alternativ for meg.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

I dag er jeg mest opptatt av å få omgjort beslutninger i bystyret som er svært kostbare, og som virker dårlig fundert. Gartnerløkka-krysset blir et for dominerende byggverk til en for høy pris og med begrenset positiv effekt på trafikkflyten gjennom byen og på E 39.

Med ringveien i tillegg blir totalsummen for bedre trafikkflyt gjennom Kristiansand uakseptabel. Planleggingen av dette veikrysset bærer preg av for dårlig politisk håndverk.

Kunstsiloen kom nok som en overraskelse på de fleste velgerne i Kristiansand. Ved hjelp av Fædrelandsvennen ble prosjektet lansert som en gave til innbyggerne. Dette er et prosjekt som en meningsmåling har vist at flertallet i byen ikke ønsker. Mange harde ord har falt i prosessen og det er neppe klokt å starte byggingen av kunstsiloen før valget.

For utviklingen i byen videre fremover er jeg opptatt av at alle bydeler blir sett. Det er viktig at store investeringer gjøres der innbyggerne bor.

Jeg ønsker at Kvadraturen fortsatt kan være et sted hvor det er rom for både gode boforhold og kulturaktiviteter. Det kan lett komme til konflikter mellom beboere og uteaktiviteter i Kvadraturen dersom antall innbyggere øker vesentlig (12.000).

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

I starten antar jeg at utfordringene med å bli fortrolig med rutiner og prosedyrer i bystyret blir krevende. Målet vil imidlertid være at jeg, sammen med de andre i Tverrpolitisk Folkelistes gruppe, kan påvirke bystyret til å åpne opp og inkludere velgerne i beslutningsprosesser.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Folkelistas gruppe består av mennesker som bekymrer seg for det vi oppfatter som politisk ukultur. Gruppa ønsker å omgjøre enkelte større politiske avgjørelser som vi oppfatter som uheldige. Jeg oppfatter ikke Tverrpolitisk Folkeliste som et protestparti.

Jeg er sikker på at gruppa vil søke konstruktivt samarbeid i det daglige arbeid i bystyret.