Svein Mykland

Svein Mykland er kristiansander, født på Kongsgård og har nå bodd på Lund siden 1988. Han er 62 år gammel, er skilt og har to voksne barn, og har nå samboer.

Svein Mykland har gått handelsskole og en rekke kurs i salg og ledelse, og har 40 års yrkeserfaring innen transport, salg og butikkdrift/ledelse. Han har blant annet vært daglig leder hos E-18 Møbelsenter og Skeidar i Sørlandsparken, og har vært gründer og daglig leder av kjedekonseptet Gla’Pris Norge.

Svein Mykland er stor håndball- og fotballtilhenger og har vært fotballtrener i både Start og Donn sine junioravdelinger for blant annet sine egne barn. Han har også vært leder for junior-avdelingen i Start.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg har vært samfunnsengasjert hele livet, men havneplanene for Kongsgård/Vige har siden 2000 provosert meg kraftig. Det samme har nye planer om Kunstsilo og en enorm utbygging av Gartner-løkka. Byutvikling betalt med bompenger av bilistene mener jeg er totalt feil. Bompenger er en usosial avgift og bilistene kan ikke lenger være statens og kommunens ”melkeku” for andre formål enn eventuell veiutbygging.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg er veldig overgitt over at det ser ut til å være viktigere for enkelte politikere å fremstå som ”handlekraftige” gjennom hastevedtak i både kapital- og bomiljø-messige store saker som Kunstsilo, Gartnerløkka og havneflytting, enn å la sakene gå via en demokratisk prosess hvor velgerne får si sin mening gjennom valg før endelig vedtak skal fattes i slike saker. En styrking av alle bydeler vil, fremfor fortsatt styrking av Kvadraturen, gi bedre oppvekstvilkår. En god oppvekst varer livet ut, men det kan dessverre også en dårlig oppvekst gjøre. En styrking av helse- og omsorgssektoren vil også ha sterk fokus fra min side..

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Vi i Tverrpolitisk Folkeliste vil jobbe for å finne gode politiske samarbeidspartnere for å få gjennomført våre kjernesaker i kommende bystyreperiode.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

En stemme til Tverrpolitisk Folkeliste og meg skal være med på å gjøre hele byen vår bedre å bo i!