Svein-Harald Mosvold Knutsen

Svein–Harald Mosvold Knutsen er 42 år gammel, oppvokst i Vågsbygd og fortsatt bosatt der. Han er gift og har to barn på 7 og 9 år.

Svein-Harald Mosvold Knutsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har ca. 20 års erfaring innen regnskap, revisjon, kontroll og finans for firmaer innen shipping og eiendom, blant annet Ernst & Young, Klaveness Gruppen, Deep Sea Supply og andre selskap innen finans og shipping av mindre størrelse. Han har også diverse styreverv.

Svein-Harald Mosvold Knutsen liker fotball og andre idrettsaktiviteter.  Han er glad i å reise og er i tillegg generelt samfunnsinteressert.an er glad i å reise og

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og deltatt aktivt i debatten. Etter å ha fulgt noen saker tett, blant annet innenfor skole og kultur, har jeg blitt opptatt av offentlige prosesser og forbruk, hvor jeg på flere områder har reagert på hvordan saker gjennomføres og hvordan fellesskapets midler anvendes. Jeg engasjerte meg i første omgang aktivt gjennom Kristelig Folkeparti, men partiet var i enkelte ”folkesaker” som vei, skole, havn og kunstsilo absolutt ikke klare og tydelige nok, noe som igjen er en av grunnene til at jeg nå står som 4. kandidat på Tverrpolitisk Folkeliste.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Hovedsakelig skole og oppvekstsektoren, idrett og offentlig forvaltning, derigjennom offentlig forbruk og skattespørsmål.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Utfordringen må være: ”Hvor skal man begynne?” Vi er svært heldige som har fått lov til å vokse opp i Norge og Kristiansand, og de fleste av oss har det meget godt, men det betyr ikke at vi skal stoppe med å bruke ”sunt bondevett”. Det er en del  mennesker som faller utenfor, som fellesskapet må hjelpe opp og frem. Videre er det prosesser som kan forbedres kraftig, og på flere felt bør det gjøres kritiske gjennomganger av hva offentlige midler brukes til, og ikke minst hvordan midlene brukes.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Folk skal stemme på Tverrpolitisk Folkeliste og på meg fordi vi skal representere ”folket” og ta tak i ”folkesakene”, saker som dagens etablerte partier som Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og til dels Kristelig Folkeparti er i utakt med. Kristiansand skal ikke lenger være ”sør som før”. Vi vil ha en ny kurs for kommunen, en kurs som er preget av åpenhet og kunnskap, hvor lokale saker og løsninger er mye viktigere enn partitilhørigheten. Videre skal vi være med på å jobbe inn nye måter å tenke på, både i forhold til prosess, og også i forhold til hvordan offentlige midler brukes og hva de brukes til.