Stig Bekkevoll

Stig Bekkevoll er 44 år gammel og er vokst opp på Volleberg i Songdalen kommune. Han er nå bosatt på Tinnheia. Han er gift og har to bonussønner.

Stig Bekkevoll jobber hos Berry Global Inc. som lager emballasje for matvarer.

Stig Bekkevoll har to hunder som han bruker til jakt, og er medlem i Viltnemnda i Kristiansand. Han er glad i friluftsliv og turer i skog og mark. Han er også veldig glad for det frivillige arbeidet som legges ned i løypenettet i bymarka. Dette er bra for helsa til folk i Kristiansand.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Det er fordi jeg ønsker en forandring i politikken i Kristiansand. Jeg følte at det ikke fantes noe fullgodt alternativ for å få en ny kurs i Kristiansand. Tverrpolitisk Folkeliste traff meg med sitt budskap om det å satse på bydelsutvikling.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg er opptatt av å skape møteplasser i de enkelte bydelene. Jeg ønsker å ruste opp parker og stier, og jeg ønsker at det skal være servicetilbud i nærmiljøet. På Tinnheia, der jeg bor, er det nå ingen ting igjen. Dette skaper utrygghet for mange, når nærmeste legekontor er i sentrum.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Den største utfordringen for meg vil være at jeg ikke har noen politisk erfaring.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Stem på Tverrpolitisk Folkeliste dersom du ønsker noe nytt! Det er vel ingen i kommunestyret som kommer fra Tinnheia, så derfor kan dere gi meg en stemme ved valget 9. september.