Rune Torgersen

Rune Torgersen er født i Bergen og oppvokst på Andøya i Nord-Norge, Trondheim og Rygge. Han kom til Sørlandet via Luftforsvaret for 40 år siden. Han er nå bosatt på Odderhei i Randesund. Han er 62 år gammel, gift, har fire voksne barn og fem herlige barnebarn.

Rune Torgersen har befalsutdanning fra Luftforsvaret, og er utdannet elektroingeniør med påbygging innen salg, markedsføring og ledelse. Han har lang erfaring innen ledelse og IKT for selskaper som Telenor, Agder Energi og Eltel Networks.

Rune Torgersen er glad i alt som har med friluft å gjøre, spesielt jakt og fiske. Trives på hytta på fjellet og i samvær med familien, barn og barnebarn.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Folkelista består av veldig mange gode kandidater som representerer et snitt av befolkningen Sakene de har på programmet er i tråd med mine synspunkter og verdier.

Etter å ha fulgt med på en del større politiske saker som flytting av havna, utbygging av Gartnerløkka og hvordan offentlige penger prioriteres, bestemte jeg meg for å være med og bidra til å forsøke å endre på noe av dette.

Spesielt gjelder dette flytting av havna til et nærområde hvor det er store muligheter for virkelig god byutvikling for byens innbyggere, uten at det på forhånd gjøres grundige konsekvensutredninger for nærmiljøet og det marine livet i Topdalsfjorden. Dette oppfatter jeg som svært uheldig og en lite gjennomtenkt beslutning.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg ønsker at vi har et godt og trygt nærmiljø. Gode læringsmiljøer på skolene, trygge veier, samt god og verdig eldreomsorg. Jeg er opptatt av å utvikle bydelene våre med gode servicetilbud fremfor sentralisering. Byutvikling er mye mer enn å endre sentrum, dette er noe som alle bydelene våre må inkluderes i.

Videre mener jeg det er viktig å få redusert gjennomgangstrafikken i Kristiansand ved å prioritere bygging av Ytre Ringvei før oppustning av Gartnerløkka. I tillegg mener jeg det er viktig at vi tar vare på miljøet vårt og sørger for at vi overlater samfunnet til de som kommer etter oss i en om mulig bedre tilstand enn da vi selv overtok det.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Utfordringen blir å skape størst mulig engasjement for våre saker slik at vi får nok støtte til å endre retning på dagens politikk. Vi ønsker å gjøre en forskjell ved å få gjennomslag for så mange som mulig av de sakene Folkelista har  prioritert i programmet sitt.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Jeg tror det er bra å få inn noen nye stemmer i bystyret, noen som ønsker endringer basert på nærhet til folket. Vi er mange som ønsker en annen utvikling enn sentralisering, større åpenhet i forvaltningen, inkludering av innbyggerne i viktige byutviklingsavgjørelser og innsats for alle bydelene i Kristiansand inklusive dagens Søgne og Songdalen.