Reidun Åsland

Reidun Åsland er 62 år gammel, og er vokst opp på Sødal Terrasse. Hun er nå bosatt på Lund, hun er ugift og har ingen barn.

Reidun Åsland er utdannet som psykiatrisk sykepleier, har arbeidet 8 år Øst-Afrika for Norsk Luthersk Misjonssamband og senere for Kristiansand kommune. Hun har nå arbeidet 21 år ved Sørlandet Sykehus, de siste 10 årene som enhetsleder ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk.

Reidun Åsland har hatt diverse styreverv blant annet i Norsk Luthersk Misjonssamband, og er ellers interessert i jakt, fiske og friluftsliv.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg liker kunst, men synes ikke noe om at den gamle siloen skal brukes til dette, mener det er sløsing med offentlige midler.

Er også opptatt av en mer rettferdig eiendomsskatt. Jeg liker ikke at kommunen skal øke opp skatten ved omtaksering av eiendommene. Bompengene må gå til vei og ikke til noe annet.

El-biler må også betale for bom og andre avgifter. Bedre busstilbud må alle være med på å betale for.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg er spesielt opptatt av helsepolitikk, men bekymrer meg for boligfortettingen og den veldige utbyggingen av boliger i Kristiansand.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Jeg mener at det er en utfordring for hele bystyret å være oppmerksom på habilitetsspørsmål og integritet i saks-behandlingen. Man skal være folkets stemme.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Fordi Folkelista vil arbeide for en nøktern økonomistyring og satsing på bydelene fremfor Kvadraturen, og det vil jeg være med på å bidra til.