Ragnar Tønnessen

Ragnar Tønnessen er innfødt «Randolk» og har hele livet bodd i Bordalen på Tømmerstø. Han er 52 år gammel, gift, har 3 barn, og bor fortsatt i Bordalen.

Ragnar Tønnessen har jobbet som tømrer, i kjemikaliebransjen og er nå i full jobb hos National Oil Well Norway.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å engasjere meg, men da jeg ble forespurt om å være med på et møte for info om hva dette handlet om ble engasjementet tent. Jeg kunne sympatisere med sakene og jeg valgte å gå inn i ei ressursgruppe for Idrett og Frivillighet. En tilbaketrukket rolle.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg er opptatt av mer åpenhet i den offentlige forvaltning, og mener nye Kristiansand kommune bør ta mål av seg til å være en foregangskommune på dette feltet, slik som Songdalen kommune allerede er det i dag. Og at det blir til rette lagt mye mer i bydelene enn det gjør i dag. Det bor ca. 7 000 i sentrum i dag mens resten av 90 000 innbyggere bor i bydelene. Her må trykket settes inn, ikke i sentrum. Ikke noe galt med et flott sentrum, men må være i overenstemmelse med befolkningens oppfatning om tæring etter næring, noe jeg føler ikke er tilfelle i dag.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Den første utfordringen for Folkelistas nyvalgte gruppe, som forhåpentlig blir stor, blir selvfølgelig å finne pålitelige samarbeidspartnere blant de andre partiene, slik at det om mulig kan etableres et flertall som kan gjennomføre så mange som mulig av de sakene Folkelista prioriterer i programmet sitt.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Det viktigste er at folk stemmer på Tverrpolitisk Folkeliste og listas gode program. Selv har jeg ingen store ambisjoner da jeg ikke har drevet med politikk tidligere, men dersom jeg skulle rekke opp fra den plassen jeg har på lista skal jeg selvsagt gjøre mitt beste!