Morten Mosberg

Morten Mosberg har bodd i Søgne hele livet og bor nå på Eikeheia sentralt i Søgne. Han er 45 år gammel, gift og har tre barn fra ni til seksten år.

Morten Mosberg er utdannet sjøkaptein fra Kristiansand Maritim Tekniske Fagskole. Han arbeidet i mange år for Einar Rasmussen Rederier og gikk gradene fra skipsmekanikerlærling til kaptein på bøyelastere. Han jobber nå  som Marine Seksjon Leder for Transocean på borerigg i Nordsjøen

Morten Mosberg bruker mye tid på familie og venner. Han liker også å holde på med hendene i og rundt huset, og stelle med biler og båter. Han driver også litt med pistolskyting og er medlem i Greipstad Pistolklubb.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Fordi jeg ser hvordan fellesskapets midler ikke i stor nok grad forvaltes ansvarlig og med til dels udemokratiske prosesser i bunnen.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

At ikke flere milliarder offentlige kroner brukes til bygging og drift av Kunstsilo de nærmeste årene og ikke minst at Gartnerløkka-utbyggingen, som i realiteten er byvekst for Kvadraturen og for en stor del skal finansieres av bompenger fra vanlige folk som er gjennomgangstrafikanter, blir stanset til fordel for Ytre Ringvei. Jeg ser at bompenger rundt omkring i de store byene er i ferd med å bli en ny usosial skatt som kommunepolitikere gjør seg avhengige av i budsjettene sine. I Oslo går omkring 90 % av bompengeinntektene til andre ting enn vei. Kriteriene for både innkreving og bruk av bompenger er blitt kraftig utvannet. Det vil jeg ikke skal bli tilfelle i Kristiansand.

I tillegg er jeg Søgne-patriot og vil fokusere på bydelsutvikling fremfor sentrumsutvikling. Med et bredt og desentralisert tjenestetilbud vil folks behov for å reise til Kvadraturen reduseres. Dette er miljøpolitikk og lokalpolitikk hånd i hånd.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Å få gjennomslag for egen politikk. Konstellasjoner bygd mellom heltidspolitikere over mange år blir utfordrende å komme inn i.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

For å få en mer folkelig og fornuftig politikk. Kristiansand er en relativt liten by med et spredt bosettingsmønster og trenger politikk og løsninger basert på det.