Leif Westgård

Leif Westgård er kristiansander, har bodd halve livet på Grim og halve livet i Randesund hvor han nå bor. Han er 48 år gammel, gift og har fem barn i alder fra 8 – 25 år.

Leif Westgård har brukt store deler av yrkeslivet sitt til å være med på å bygge opp Stormberg, og jobber i dag som konsernsjef i Stormberg Group A/S.

Leif Westgård er et utpreget friluftsmenneske som foretrekker ski, løping i skogen og fjellturer.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Fordi jeg over lang tid har vært frustrert over en politisk ledelse i byen vår som er alt for konservativ og lite interessert i å lytte til byens innbyggere i store og viktige saker. Jeg mener at kommunen trenger en kursendring.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Byutvikling er mye mer enn å endre sentrum, dette er noe som alle bydeler må ta del i. Jeg ønsker at det må gis gode rammevilkår for at barn og unge skal ha gode aktivitetstilbud i sitt nærmiljø.

Videre mener jeg det er viktig å få satt i gang Ytre Ringvei før eller i stedet for en ny opprustning av Gartnerløkka.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Jeg ser bare positive utfordringer!

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Fordi Folkelista – og jeg – står for en endring fra dagens styresett.