Kunstsilo til en brøkdel av prisen?

Tverrpolitisk Folkeliste sier tydelig «ja til kunst, men nei til kunstsilo». Representanter fra AP, Høyre, Venstre og KRF «krangler» om hvem som får frem de beste argumentene for Kunstsilo, samme partier ivrer sterkt for at prosjektet skal vedtas og lukkes før nytt bystyret kommer på plass.

Vi forstår ikke slikt hastverk. Mange uklarheter, flere ubesvarte spørsmål og budsjetter som sprekker gang på gang. Vi er for kunst, men mot Kunstsilo. I så henseende er det verdt å trekke et tankeeksperiment, noe som klart underbygger Folkelista sitt utsagn.

Denne uken så meddelte SKMU om kostnadssprekk på Kunstsilo på 80 millioner. Prisen er nå 610 millioner, men det er før moms, nye overskridelser og sannelig vet vi ikke helt om alt er medtatt denne gangen heller. Selvsagt er det også før årlige driftskostnader.

SKMU skriver følgende; «Tre etasjer med kunst, tre etasjer med 3.300 m2 utstillingsarealer.» Dette høres bra ut, men 610 millioner fordelt på 3300 m2, det betyr kr 185.000 per m2. Hva betyr egentlig det?

Teknisk ukeblad har i juni 2018 en interessant artikkel, hva koster et typisk kontorbygg? Eksempelvis nytt hovedkontoret til SR-Bank i Finansparken i Stavanger kostet ca 18.000 kroner per m2, eller ca 10% av Kunstsilo.

Et annet prosjekt som kan nevnes er kulturhuset i Vennesla. I følge FVN så endte prisen på kroner 42.600 per m2. Bygget er på knappe 2000 m2. I sluttrapporten fra nevnte bygg, fremgår det at det er et svært komplisert og krevende bygg.

Om man tar hardt i, og benytter kvadratmeterprisen fra Vennesla, så ville Kunstsilo sine 3300 m2 gitt en pris på ca 140 millioner, mens prislappen nå forventes å bli 610 millioner, dvs mer enn 4X tilsvarende «signalbygg» i Vennesla. Hadde Kristiansand fulgt Vennesla, så ville vi kunne spart «samfunnet» for 470 millioner.

Umulig sier noen, man kan ikke sammenligne med et nybygg. Kunstsilo er jo fredet! Nei, silobygget er ikke fredet. Det er regulert bevaringsverdig, noe helt annet. Når bygget er ferdig, er bevaringsverdigheten trolig også borte.

Risiko med et nytt bygg er mindre, innvendig kabling, oppvarming, klimakontroll, alt vil være bedre. Bedre, billigere, større, til en vesentlig lavere penge… Hva mer kan vi forlange? Vi spør – hvor er ansvarligheten?

Tverrpolisk Folkeliste mener at Kunstsilo er preget av dårlig prosess, samt en ubalansert og ukritisk bruk av fellesskapets midler. Vi er absolutt for kunst, men vi er mot planlagt Kunstsilo. Prosjektet kan gjøres helt annerledes. Et vedtak står seg frem til et nytt. Folkelista ønsker forandring i Kristiansand, på flere felt, og vi håper så mange som mulig stemmer på oss i september.


Knut Sand, 17. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste
Svein-Harald Knutsen, 4. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste

Publisert i Fædrelandsvennen