Kristian Linge Tønnessen

Kristian Linge Tønnessen er 60 år gammel, er oppvokst stort sett i Kristiansand, og er nå bosatt på Søm. Han er gift, og har fire barn og syv barnebarn.

Kristian Linge Tønnessen er utdannet flyver fra Agderfly og Aeroskolan i Stockholm, og har jobbet i Viking Air Transport, BusyBee, Braathens SAFE og SAS.

Kristian Linge Tønnessen liker friluftsliv, både fjell og sjø, men prioriterer for det meste samvær med familien.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg vil veldig gjerne at familien min – og andre – skal ha et boligområde som har gode tilbud til beboerne i de enkelte bydelene, samt gode skoler og trygge veier.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg er opptatt av at det ikke skal være nødvendig å stå i kø for å komme på jobb, og at vi skal ha gode bomiljøer med gode badeplasser og aktiviteter i bydelene, i hele kommunen.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Vi i Tverrpolitisk Folkeliste mener at kommunen må se på andre alternativer for havneflytting, veiprosjekter og skattenivå lokalt. Det er viktig at innbyggerne blir lyttet til, og at det ikke sløses med offentlige midler på mange prosjekter som ikke bør være kommunens oppgaver. Kommunen kan gjerne tilrettelegge for private prosjekter, men ikke betale for dem.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

En stemme til Tverrpolitisk Folkeliste skal være med på å gjøre hele byen vår bedre å bo i!