Kontakt oss

Navn; Tverrpolitisk Folkeliste for hele Kristiansand

Organisasjonsnummer; 922 697 485

Mail; post@folkelistakrs.no

Web; www.folkelistakrs.no

Varaordfører:
Erik Rostoft, +47 920 31 157, erik@folkelistakrs.no

Gruppeleder:
Jens Anders Ravnaas, +47 458 30 103, post@folkelistakrs.no

For å få forandring i Kristiansand er vi avhengig av ambassadører, og vi trenger også økonomiske støttespillere.

Kontonummer; 9480.12.31939

VIPPS; 56 52 54

Følg oss på Facebook på «Folkelista Kristiansand» og www.folkelistakrs.no

 «For deg som mener åpenhet og kunnskap i lokale saker er viktigere enn partitilhørighet»