Kommer Ytre Ringvei først likevel?

Det har vært en god del diskusjon om ombygging av Gartnerløkka og nyanlegg av en ytre ringvei rundt sentrum i Kristiansand, nå som valgkampen er i gang.

Tverrpolitisk Folkeliste og flere av de mindre partiene har lenge kjempet for at Ytre Ringvei skal prioriteres. Grunnen til dette er at når en ytre ringvei blir laget, vil dette i betydelig grad redusere gjennomgangstrafikken gjennom Kvadraturens randsone og vil sannsynligvis redusere behovet for en så stor ombygging av Gartnerløkka som planlagt. Forslaget om en ytre ringvei ble første gang tatt opp i forrige årtusen, men dessverre var det den gang ikke tilstrekkelig interesse for forslaget, som ble døpt Krf-linja.

I dag ser det ut som ting kan forandre seg. Norges Lastebileierforbund (NLF) har sendt ut en trykksak om hvordan de ulike partiene stiller seg til en del aktuelle samferdselsspørsmål, blant annet spørsmålet om Ytre Ringvei bør bygges før utbedringen av Gartnerløkka.

Svaret fra Arbeiderpartiet er meget interessant: ”Agder Arbeiderparti mener det er viktig at Ytre Ringvei bygges først, og at Gartnerløkka kommer som nummer 2 for å unngå store trafikale problemer gjennom sentrum av Kristiansand.”

Det er da naturlig å spørre Kristiansand Arbeiderparti om de er enige med sitt eget fylkesparti i denne saken? Og hvis svaret er ja, kan det da forstås dit hen at Kristiansand Arbeiderparti vil endre sitt tidligere standpunkt og gå inn for at Ytre Ringvei bygges først?

I Kristelig Folkeparti er det også kommet frem uenighet. Både Venneslas ordfører Nils Olav Larsen og fylkesordførerkandidat Bjørn Ropstad har uttalt seg offentlig til fordel for Ytre Ringvei. Og det var som kjent Kristelig Folkeparti som i sin tid foreslo en ytre ringvei rundt byen, selv om det nå ser ut til at det er glemt. 

Det er da naturlig å spørre Kristiansand Kristelig Folkeparti om de er enige med sine fremtredende utenbys partifeller i denne saken og om også Kristiansand Kristelig Folkeparti er innstilt på å innta et annet standpunkt, eller rettere sagt vende tilbake til sitt opprinnelige standpunkt, når det gjelder Ytre Ringvei?

Vi som representerer Tverrpolitisk Folkeliste vil naturligvis måtte vurdere hvem vi ønsker å samarbeide med når valget er unnagjort, og da kan det være greit å ha fått en avklaring på dette spørsmålet. Mange av byens innbyggere er jo også veldig opptatt av trafikksituasjonen, så det er nok mange som ville sette pris på en avklaring her.

Og siden Tverrpolitisk Folkeliste som kjent ikke stiller liste til fylkestingsvalget, kan det være mange stemmer å hente for andre partier ved det valget. Til kommunevalget vil jeg selvsagt anbefale alle velgere å gi Tverrpolitisk Folkeliste sin stemme. Folkelista har hele tiden vært klare både i denne saken og i andre store saker som er viktige for byen vår. Ønsker du en annen kurs i kommunen fremover, er Tverrpolitisk Folkeliste et naturlig valg den 9. september.

Jeg – og sikkert flere med meg – ser med interesse frem til svar fra Kristiansand Arbeiderparti og Kristiansand Kristelig Folkeparti.

Bernt Erik Olsen, sistekandidat på Tverrpolitisk Folkeliste i Kristiansand

Publisert i Fædrelandsvennen 4.8.2019