Knut Sand

Knut Sand er innfødt Kristiansander, Lundskråke, og har mye av
livet bodd i Kristiansand. Han er 59 år gammel, gift, har voksne
barn/stebarn, og er bosatt på Fagerholt ved Topdalsfjorden.
Knut Sand er maskiningeniør og har jobbet omtrent 35 år, i
hovedsak med mekanisk konstruksjon. Men har også erfaring med
offshore og marine konstruksjoner.
Knut Sand liker friluftsliv, motorsykler og alt som flyter (eller
muligens burde ha gjort det). Bøker, musikk, Kilden. Liker også å
bade, gjerne med maske og snorkel.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?
Jeg ble engasjert i saken omkring havn til Kongsgård/Vige, hvor
jeg mener at kommunen til nå har utelatt å sjekke grundig nok hva
som kan skje med det marine miljø i Topdalsfjorden.
Korsvikfjorden er også et aktuelt tragisk eksempel på noe som
likner på en totalødeleggelse av bunnfauna, noe som har skjedd
helt uten at folk har fått dette med seg. Så da jeg ble kontaktet av
Svein Harald og Erik om å være med på Folkelista ble fristelsen for
stor. Jeg føler at det er behov for en kompassjustering i
kommunen vår i forhold til slik det er blitt i de senere årene. Har
også meninger om skoler, vei og silo.
Hva er du spesielt opptatt av i dag?
Jeg er opptatt av en forvaltning som tenker langsiktig på natur,
miljø og ressurser. Der hvor det er mulig; en tidligere involvering
av innbyggere i saker. Og mer åpenhet i den offentlige forvaltning.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i
bystyret?
Den første store utfordringen for Folkelista, blir å finne
samarbeidspartnere blant de andre partiene, slik at det kan
etableres et flertall som kan gjennomføre så mange som mulig av
de sakene Folkelista prioriterer i programmet sitt.
Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?
Det viktigste er at folk stemmer på Tverrpolitisk Folkeliste og
listas gode program, eller annerledes enn tidligere. Selv har jeg
moderate rødlige politiske ambisjoner, og jeg skal selvsagt gjøre
mitt beste! Og uansett hjelpe de som blir valgt, med innspill!