Julie Nilsen

Julie Nilsen er 35 år gammel, født og oppvokst i Steigen i Nordland. Nå bor hun på Fagerholt, hun er gift og har ett barn.

Julie Nilsen er utdannet som både lærer og ingeniør, og har jobbet som lærer i grunnskolen. Nå arbeider hun som arealplanlegger i Lillesand kommune.

Julie Nilsen er interessert i å bruke naturen og er glad i å gå ut på tur.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Rett og slett fordi jeg ønsker å være med på å gjøre en forskjell.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

For tiden er det havnespørsmålet og miljøutfordringer både i den forbindelse og generelt som jeg er mest engasjert i.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Utfordringen føler jeg vil være alle de sakene hvor Folkelista ikke har en egen politikk. Dette føler jeg at vi har funnet en god løsning på.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Jeg vil jobbe for et bærekraftig samfunn og en fornuftig bruk av kommunens penger.