Jostein Senumstad

Jostein Senumstad er oppvokst i Vågsbygd og bor nå på Lund. Han er 53 år gammel, er gift og har tre barn.

Jostein Senumstad har tatt befalsskole og krigsskole i Hæren, og har i tillegg en master i ledelse fra UiA. Han har jobbet i Hæren, og senere i Frikirken som adm.leder og misjonær/bistandsarbeid.

Jostein Senumstad er aktiv i Østsida Frikirke, han er styreleder i Kristiansand Roklubb, og liker å dra på tur i snekka og i skauen. Han har vært aktiv i Kristelig Folkeparti før han nå stiller opp for Folkelista.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Etter en del møter i Kr.F. har jeg inntrykk av at det i alle etablerte partier er faste fraksjoner som står i en slags maktkamp om posisjon, innflytelse og godtgjøringer for den enkelte. Koalisjonen med Frp og Høyre og en slags overenskomst med Ap gjorde at jeg mer og mer oppfattet at de store sakene var avgjort utenom bystyregruppen.

Bestemte meg da for å være med på den nye lista, Folkelista, da denne fremstår som fri og demokratisk. Den er også opptatt av å lytte aktivt til folk der de bor, uten overfokus på sentrum i byen.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg vil jobbe for frivilligheten og idretten. Ønsker egen frittstående idrettssjef som ikke er underlagt noen kulturdirektør. Kommunen har for stort fokus på kulturen når vi ser antall brukere i forhold til idrett. Jeg er også opptatt av at det er for dyrt å hoppe på bussen – det er også uakseptabelt at det skal straffe seg å bruke kontanter! Det er noe mange mennesker gjør, spesielt eldre. Det er i dag dobbel pris på bussen ved bruk av kontanter.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Utfordringen for Folkelista blir å få gjennomslag – en koalisjon vil kunne føre til for mye ”kamelsvelging”.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Fordi Folkelista vil jobbe for å sikre vanlige folks innflytelse, og ha fokus på det som utjevner og ikke skaper større skiller.