Jørgen Pettersen

Jørgen Pettersen  er 45 år gammel, oppvokst i Vågsbygd og bor fortsatt der. Han er gift og har seks barn i alder fra 1 til 14 år.

Jørgen Pettersen er utdannet sivilingeniør fra UiS og har vært daglig leder for Inmaco AS, Safety Design AS og ERM Norway AS. Han er nå daglig leder for Skyland Trampolinepark

Jørgen Pettersen  liker jakt, fiske og friluftsliv, dessuten liker han også trampoliner og politikk.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg ønsker å bidra til å gjøre en forandring, jeg ønsker å være med på å gjøre verden til en bedre plass for våre barn.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Barns trygghet og mestring i skole og barnehage, klima og stimulering av næring.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

At vi er en relativt liten gruppe i opposisjon (med mindre vi blir med i en koalisjon) som må være taktiske for å bli hørt og sett.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Folkelista er etter min mening som folk flest. Den består av alle typer mennesker med forskjellig ståsted, men felles for alle er at de ønsker endringer av politiske og byråkratiske prosesser for å inkludere flere gjennom innbyggerdialog. Det kan for mange virke som om avstanden mellom folk flest og den politiske arena er blitt for stor, og det gapet ønsker Folkelista å redusere. Jeg er en enkel gutt fra Vågsbygd med enkle, men klare meninger om at barnas oppvekst i offentlig skole og barnehage skal være trygg og appel-lere til mestring og motivasjon.

Når det gjelder klima, tror jeg vi må ta noen grep for å få havet og været på rett kjøl igjen og begrense utslippene slik at 2 graders-målet fra Parisavtalen er innen rekkevidde.

Jeg tror på privat næringsliv, gründere og entreprenører, og at disse står for en viktig verdiskapning i samfunnet. Jeg mener det er viktig at det legges til rette for at denne typen næringsutvikling kan satses på også i fremtiden.

Dersom du er enig i at dette er viktige saker, bør du stemme på Folkelista og på meg.