Jens Anders Ravnaas

Jens Anders Ravnaas hadde barneårene på Valhalla og ungdomsårene på Kokleheia og bor nå på Søm. Han er 66 år gammel, gift med ei tålmodig kone, har to voksne barn, to svigerbarn og tre herlige barnebarn.

Jens Anders Ravnaas er utdannet som elektronikk-ingeniør og bedriftsøkonom, og har ledererfaring fra IKT, bilbransjen og anleggsgartneri/hagesenter. Har i en årrekke arbeidet som selvstendig næringsdrivende innen bedriftsrådgivning for små og mellomstore bedrifter.

Jens Anders Ravnaas er glad i å reise, har store musikkinteresser og har spilt i amatørband. Han har også vært administrativt engasjert i idretten, som styreleder i Randesund IL, Agder Fotballkrets, Kristiansand Idrettsråd og Amazon Grimstad.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Fordi jeg har reagert sterkt på det jeg opplever som lukkede prosesser i Kristiansand kommune. Dessuten vil jeg gjerne bidra til å gjøre Kristiansand til en enda bedre by å bo i. Som idretts-leder hadde jeg utstrakt kontakt med politikerne, og så hvor viktig det er med politikere som har engasjement for idretten og for frivillig arbeid.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg vil arbeide for å utvikle bydelene, fremfor en stadig økende sentralisering. Det er i bydelene de fleste av oss bor, og bedre tilrettelegging i bydelene er bra for trivsel og miljø. Dessuten vet jeg hvor viktig arbeid for fellesskapet som utføres av idretten og andre frivillige organisasjoner, og mener vi må arbeide sterkere for å gi disse best mulig rammevilkår.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Som helt ny i politikken vet jeg at det blir en bratt læringskurve i forhold til arbeidsform og ”spilleregler”. Vi må arbeide hardt for å levere det vi har lovet i valgkampen, samtidig som vi må søke samarbeid og kompromisser for å få resultater.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Tverrpolitisk Folkeliste er et nytt initiativ i Kristiansand. Vi vil arbeide for mer åpenhet og faktabaserte beslutningsprosesser. Dette fremgår klart av det programmet vi har lagt frem for kommende valgperiode. Dersom folk er enige i dette, skal de stemme på Folkelista. Og dersom de tror at jeg kan være en god mann for denne jobben, skal de gi meg en ekstra stemme ved å kumulere meg på valglisten.