Jan Petter Horn

Jan Petter Horn er kristiansander og bosatt på Søm. Han er 56 år,
enkemann og har fire voksne barn.
Jan Petter Horn er utdannet siviløkonom MBA fra NHH og jurist
fra UiO. Han arbeider i dag som konsernadvokat i Agder Energi
AS. Han har tidligere vært økonomidirektør i Agder Energi AS og
Sørlandet sykehus HF og økonomikonsulent i ConocoPhillips.
Jan Petter Horn har flere interesser. Om vinteren liker han å gå på
ski og stå på snøbrett. I de andre årstidene holder han seg i
aktivitet med sykling, terrengløp og toppturer på fjellet og ved
kysten. Jan Petter liker båtliv og kajakk når det er varmt i lufta. Jan
Petter er frankofil og er på ferie i Frankrike hvert år.


Hvorfor har du engasjert deg i politikken?
Ja, det lurer jeg også på… Det som gjorde at jeg sa ja til å stå på
Tverrpolitisk liste, var først og fremst at jeg er enig i deres
hovedsaker. Jeg er kritisk til prosessene forut for og innholdet i
flere vedtak som bystyret i Kristiansand har fattet i inneværende
periode. Vi trenger politikere som er nøkterne i bruk av offentlige
midler og som ikke driver byutvikling som går på bekostning av
natur. Vi trenger politikere som vil utvikle hele byen – ikke bare
områdene i og rundt Kvadraturen.
Ved lokalvalg er ideologi lite interessant, slik jeg ser det. Jeg tror
folk ønsker å påvirke hvilke personer som skal velges inn i
bystyret. Det er udemokratisk at partiene forhåndskumulerer så
mange listekandidater.


Hva er du spesielt opptatt av i dag?
Kommunens midler må brukes slik at de kommer flest mulig til
nytte og glede. Det er store behov i bydelene. Politikerne må
prioritere de viktigste oppgavene og ikke prestisjeprosjekter som
Kunstsilo.
Kristiansand står foran store utfordringer i årene som kommer –
utfordringer som vil kreve kloke politiske beslutninger.
Eksempler: Hvordan få til en byutvikling som er god for miljøet og
for folk flest? Hvordan støtter vi unge som sliter? Hvordan sikre
en verdig alderdom når vi får mange flere eldre med stort
pleiebehov?
Når det gjelder byutvikling: Havnas utviklingsbehov kunne vært
ivaretatt på en smartere måte slik at vi hadde unngått å ødelegge
natur i Topdalsfjorden. Vi som lever i dag setter alt for stort
fotavtrykk etter oss!


Hvilke saker vil du fokusere på hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?
Det skal nok mye til for at jeg skal bli valgt inn i bystyret. Det er
mange flinke folk på vår liste og andre lister. Men dersom jeg
skulle bli valgt inn, vil jeg jobbe for å bremse sentraliseringen og
prioritere kommunens primæroppgaver.
Kristiansand kommune må kunne effektiviseres betydelig slik at
vi får frigjort midler til økt satsing på noen områder og lavere
eiendomsskatt for folk flest. Gevinstene ved å slå sammen tre
kommuner bør komme innbyggerne til gode. Jeg vil gi et bedre
helsetilbud til skoleelevene og satse mer på å forbedre kapasitet
og kvalitet i eldreomsorgen. Det burde også være rom for at
kommunen yter noe mer økonomisk støtte til idrett, kultur og
andre aktiviteter i bydelene.


Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?
Jeg tror det er sunt med noen nye stemmer i bystyret. Vi er mange
som ønsker en annen utvikling enn sentralisering. Så får vi se om
folk i byen er enige!