JA til kunst, NEI til Siloen!

Folkelista er tydelig i denne saken og sier «Ja til kunst, nei til silo». Vi sier et klart og rungende nei til det silo-prosjektet ordføreren legger opp til. Det er vår mening at dette ikke er genial bruk fellesskapets knappe ressurser, selv om prosjektet ikke er uten verdi.

Verdien i prosjektet er at det politiske engasjementet i byen har fått et betydelig oppsving. At ledende politikere med ordføreren i spissen omtaler de engasjerte som misfornøyde, bakstreverske og lite fremtidsorienterte får heller stå sin prøve. Engasjementet har jo fått Cultiva til å vurdere forutsetningene for sin egen bevilgning på mer enn 100 millioner på nytt. Cultiva bevilget penger til prosjektet under forutsetning at;

  1. at prosjektet er fullfinansiert i henhold til søknaden
  2. det foreligger troverdige og tilstrekkelige tilsagn knyttet til tilskudd fra offentlige myndigheter til drift av siloen
  3. at det blir tinglyst en betingelse at Sørlandets Kunstmuseum, SKMU, er eier av bygget

I likhet med Cultiva stiller vi spørsmål ved om forutsetningene er eller kan bli oppfylt? Usikkerhetsmomentene med hensyn til fullfinansiering omfatter blant annet manglende lånetilsagn, sikkerhetsmarginer, inventar, uavklart merverdiavgiftproblematikk m.m. En vederlagsfri overføring av eiendomsretten fra kommunen til SKMU er heller ingen trivialitet!

Det største usikkerheten er nok likevel knyttet til størrelsen på nødvendige driftstilskudd fra offentlige myndigheter. Så langt har Staten og Fylkeskommunen sagt nei. Selv ikke det politiske flertallet i Kristiansand kommune har gitt grønt lys for en opptrapping av driftsmidlene til SKMU.

SKMUs søknad om offentlige midler til opptrappet drift er altså avslått fra ALLE offentlige instanser. Frem til 2025 betyr det «kun» 169 millioner i offentlig driftstøtte, mot 293 millioner som var omsøkt. Frem til 2025 betyr det at prosjektet mangler over 120 millioner i ren drift. Vil man da kunne si at det foreligger troverdige og tilstrekkelige tilsagn knyttet til tilskudd fra offentlige myndigheter til drift av siloen?

Cultiva har bestilt en gjennomgang for å vurdere om prosjektet har livets rett. Granskerne skal blant annet påse at forutsetningene kan oppfylles, og at prosjektet for øvrig ser ut til å henge sammen. I så hensende nevnes det at SKMU i sine prognoser forventer tett på 270,000 innenfor portene i 2025, hvorpå det merkes at Munchmuseet i 2018 hadde besøkstall på 170,370, mens tallene for Astrup-Fearnley museet var 137,867 og Hennie Onstad Kunstsenter hadde 89,500 besøkende. 

Granskernes vurdering av troverdigheten til SKMUs publikumsanslag er det nok ikke lenger bare Cultiva som lurer på? Andre vurderinger som også bør få et heller kritisk blikk er; inngangsbilletten som SKMU legger opp til på kr 168 vs gjennomsnittet for resten av landets museer på rundt kr 80 for voksne/kr 40 for barn, forholdstallet mellom betalende besøk vs totale besøk som skal økes dramatisk, andre inntekter og ikke minst et svært så interessant «minefelt» innenfor momsområdet. 

Folkelista ønsker kunst velkommen, men skal slike summer først brukes innenfor kulturfeltet, er vi av den klare oppfatning at en større del av dette må brukes der folk bor, ut i bydelene.

Godt valg!

Aina Ivara Åmot Tofteland, 3. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste
Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste

Publisert i Fædrelandsvennen 25. april 2019