Innledning

I motsetning til etablerte partier er Folkelista et innbyggerinitiativ bestående av engasjerte mennesker hovedsakelig i Kristiansand, men også i Søgne og Songdalen. Med begrenset tid har listekandidater, sympatisører og ressurspersoner med forskjellige faglig og politisk retning arbeidet iherdig gjennom en demokratisk og folkelig prosess. I løpet av våren har faggrupper innenfor spesifikke temaer samt bydelsgrupper basert på bosted drevet frem det programmet du nå holder i hånden.

Våre hovedsaker ligger i den første delen av programmet. Disse er våre listekandidater samstemte om.

Målet med programmet er å gi deg som velger et innblikk i hvordan vi tenker i aktuelle saker. Som et ansvarlig alternativ vil Folkelista søke samarbeid med andre politiske partier for å få gjennomført de sakene vi brenner for. Vi håper du som velger setter pris på vårt initiativ og gir oss din tillit.