Hvem er Tverrpolitisk Folkeliste?

Tverrpolitisk Folkeliste for hele Kristiansand er et nytt listeinitiativ ved kommunevalget 9. september 2019 i Nye Kristiansand (Kristiansand/Søgne /Songdalen). Listen består av kandidater fra et bredt politisk ståsted, med forskjellige ideologier, og definerer seg som en sentrum/høyre, sentrum/venstre-liste. De fleste listekandidatene er innbyggere med variert arbeidsbakgrunn og med begrenset politisk erfaring.

Engasjement i store politiske saker som åpenhet i forvaltningen, kunstsiloprosjektet, Gartnerløkkaprosjektet, havneflytting og sammenslåing av skoler har blant annet vært grunnlag for Tverrpolitisk Folkeliste. Ønsket om å styrke bydelene i hele Nye Kristiansand, og ikke ensidig Kvadraturen, er også en av listas viktige saker. Det er tross alt i bydelene, utenfor Kvadraturen, 90% av befolkningen bor.

De siste årene har mange innbyggere i Kristiansand følt at store byutviklingsprosjekter og medfølgende pengebruk har eskalert. Dette uten at prosessene har vært inkluderende. Uenighet i sak og konklusjoner er greit, men saker som avgjøres i «lukkede rom», og med uoversiktlige «bindinger», er ugreit.

Beslutningsgrunnlagene virker ufullstendige, kommer puljevis, og tildels etterskuddsvis. Store beslutninger hastebehandles, og delvedtak underveis sementerer konklusjonene. Mange oppfatter at konklusjonene kommer før behandlingen, og at beslutninger i praksis gjøres før formelle vedtak fattes. I tillegg sitter mange med inntrykket av at store beslutninger behandles raskere, nettopp for å unngå «støy».

Vi er alle opptatt av kommunen vår, og hvordan den styres. Politikernes beslutninger påvirker både innbyggere og tilreisende. Enten du tidligere har stemt gult, grønt, rødt eller blått kan du trygt stemme på Tverrpolitisk Folkeliste dersom du ønsker forandring i byen vår. Folkelista synes det er viktig å lytte til mennesker med lokalkunnskap, slik som bydelsforeninger, velforeninger, idrettslag og frivillige organisasjoner.

Mange innbyggere i kommunen har i mange år gitt sin stemme til samme parti. Ved dette valget er ting annerledes. Derfor er flere villige til å vise at man ønsker en endret kurs i måten innbyggere involveres på, hvordan prosesser gjennomføres og hvordan offentlige midler brukes.

Vi vil ha forandring, og vil arbeide for at Nye Kristiansand skal bli den beste kommunen å bo og etablere seg i. En stemme på oss 9. september er en stemme til åpnere prosesser i Nye Kristiansand. GODT VALG!