Hva vil Folkelista?

Takket være mitt engasjement i Tverrpolitisk Folkeliste har jeg i den senere tid fått mange spørsmål fra venner og kjente, som for eksempel disse:

• Vil Folkelista stoppe havn i Tofdalsfjorden?
• Vil Folkelista gå imot offentlige bevilgninger til Kunstsilo?
• Vil Folkelista redusere eiendomsskatten?
• Vil Folkelista gjøre noe for å bedre trafikkfremkommeligheten?
• Vil Folkelista sørge for at bompengenivået er lavt og at inntektene blir brukt bare til veiformål?

Svaret på alle disse spørsmålene er naturligvis JA. Det vil Folkelista. Men jeg har ikke tenkt å gå i samme fella som Fremskrittspartiet, som i 2013 lovte at hvis de kom i regjering, skulle alle bommer fjernes. Nå har Fremskrittspartiet sittet i regjering i fem og et halvt år og det er bare kommet flere og flere bommer i årene som er gått.

Derfor sier jeg det slik: Hvis Folkelista får rent flertall alene i Kristiansand bystyre ved valget, så blir det orden på disse spørsmålene og flere til, men hvis vi ikke får flertall, må vi gjøre så godt vi kan i samarbeid med andre partier som kanskje ser litt annerledes på tingene. Men selv da skal vi gjøre vårt aller beste for å få gjennomført mest mulig av de mange sakene vi går til valg på, slik at nye Kristiansand skal bli en kommune hvor flest mulig skal ha det best mulig.

Hvordan valgresultatet blir, er det velgerne som bestemmer. Det er også velgerne som samtidig bestemmer hvilken kurs den nye Kristiansand kommune skal ta i de kommende fire årene.

Bernt Erik Olsen
Sistemann på Folkelista

Publisert i Fædrelandsvennen 16. mai 2019