Hilsen fra vår ordførerkandidat

Kjære innbygger i Kristiansand,

Om kort tid blir Kristiansand, Songdalen og Søgne til Kristiansand. En kommune med ca.110.000 innbyggere. En kommune hvor mesteparten av aktivitetene foregår i bydelene. De fleste av oss er opptatt av nærmiljøet og de aktiviteter som familien vår deltar i her. Derfor er Folkelista startet. Selvfølgelig skal vi ha et bysentrum vi er stolte av og som vi trives i, men Folkelista mener offentlig pengebruk må fordeles bedre fremover. Vi vil snakke med bydelene på en langt mer aktiv måte. Vi vil involvere deg rundt utforming og tilbud i nettopp din bydel.

Folkelista er opptatt av store saker som havneflytting, kunstsilo og veiutbygging ved Gartnerløkka. Det er fordi vi mener at din stemme ikke har blitt tilstrekkelig hørt gjennom prosessene. Sakene er store byutviklingstrekk for regionen og derfor har disse også en kostnad for deg og din familie, enten som kommunal avgiftsøkning, eiendomsbeskatning eller bompengebelastning. Jeg tror alle er innforstått med at spleiselag av og til er nødvendig, men da skal du i alle fall vite hvilke alternativer du har, og klart føle deg trygg på at sakene er åpent og ærlig fremlagt.

Nettopp åpenhet i prosessene er bærebjelken i Folkelistas eksistens. Vi støtter ikke konspirasjonsteorier og mørkemenn, men vi synes du som innbygger fortjener å få vite hvorfor og hvordan beslutninger tas. Vi kan ikke love deg at du som Folkelistevelger vil være enig med oss i alle saker, men vi kan love deg å være åpne og ærlige, og at våre beslutninger skal fattes basert på kunnskap, kvalitet, kompetanse og åpenhet.

Folkelista vil spesielt ha fokus på sine hoved- og kjernesaker som er nærmere beskrevet i punkt 1-3 i vårt valgprogram. Du kan lese våre innlegg i samfunnsdebatten på www.folkelistakrs.no. Her kan du også laste ned vårt fullstendige valgprogram. Følg oss gjerne også på Facebook, på «Folkelista Kristiansand».

Bak Folkelista står en rekke vanlige innbyggere som er lei av bare å skrive leserinnlegg og fylle ut kommentarfelt. Vi tar ansvar for å gjøre forandringer. Disse forandringene krever politisk makt. Mange har stemt likt i mange tiår og er fremdeles misfornøyde med sitt parti i Kristiansand.

Tenk sak, tenk nytt og gi din stemme til oss i Tverrpolisk Folkeliste Kristiansand den 9. september. Godt valg!

Erik Rostoft, Ordførerkandidat, Tverrpolitisk Folkeliste