Folkelista vil at alle barn skal bli sett

Folkelista sier bla ja til åpnere høringsprosesser med tidligere reell og bredere innbyggerinvolvering, og ja til meningsutvekslinger basert på kunnskap, engasjement og åpenhet. Dette er også noen av grunnene til at Folkelista er omforent på at det i utgangspunktet sier et klart og rungende nei til gigantskoler, og er da sterkt imot rådmannen, oppvekstdirektøren, Høyre, Venstre, Frp og dels KRF sine anbefalinger om ny skolestruktur for Midtre Vågsbygd. 

Folkelista ønsker å lytte til foreldre, lærere, ansatte og ikke minst barna selv. Uten klare dokumenterbare effekter ser vi ikke poenget med «endring kun for endringen sin del». Vi ser derfor ingen grunn til at skolestrukturen i Vågsbygd skal vesentlig endres, heller ikke at en slik endring skal brukes som foregangsmodell for andre skoler i kommunen. Generelt er vi av oppfatning at det må svært gode grunner til å endre fungerende skolestrukturer i kommunen, og at økonomi alene absolutt ikke er nok.

Folkelista er tydelige på at vi vil ha et sterkere bydelssamfunn, og mindre sentralisering, noe som bla innebærer økt innsats på skole i ALLE bydeler. Endringer må begrunnes med klare og svært dokumenterbare effekter, det gjelder i alle bydeler, bla endringer i Finsland, i Songdalen, på Dvergsnes, og selvsagt også på de omfattende strukturendringene som mange av dagens politikere ønsker for Vågsbygd. 

Sentrale politikere, rådmannen, oppvekstadministrasjonen, samt innleide konsulenter, vil gå for omfattende endringer for barna i midtre Vågsbygd. De ønsker EN ungdomsskole med 7-8 paralleller per trinn, de ønsker videre kommunens klart største barneskole. Folkelista ønsker ikke dette.

Det fremkommer ingen spesielle årsaker til hvorfor denne anbefalingen gis, annet enn at det av uvisse grunner antas å være mest fremtidsrettet(!?). Videre så gir «selvsagt» også utredningene grunnlag for at det KAN forekomme besparelser ved å redusere antall enheter. Men hvilke besparelser viser rapportene? En ANTATT årlig besparelse på drøye 3,5 millioner, rundt 700,000 per år per skole, ca kr 2400 per elev per år, eller rettere sagt mellom 6 og 7 kroner per elev per dag!

Det merkes for øvrig at konsulentenes anbefalte struktur, sett fra et investeringsperspektiv, koster mer enn den strukturen som flest foreldre, lærere, ansatte og barn ønsker.

Skal man gjøre endringer «kun for endringene sin skyld»? Er det virkelig verdt det? Utredningene trekker ikke frem noen åpenbare grunner. EN ungdomsskole? Ønsker man risikoen å vende tilbake til det miljøet Fiskå hadde før Karuss kom? Anbefalingene og erfaringene er entydige, og man burde vel lytte? Eller ønsker man å overprøve disse for å kun spare noen få kroner per barn? Kommunen største barneskole? Vil barna bli synlige?

Noen hevder «større skoler gir større sosiale miljøer for elevene, og større lærermiljøer». Folkelista har selvsagt forståelse for dette, men om store enheter er best for barna finnes lite (eller ingen) klar forskning på. Folkelista erfarer at skoler kan bli for store, og det er uansett ikke snakk om at skolene i Vågsbygd er små.

Folkelista er tydelige på at «alle barn skal ses». Barn skal ha stabilitet. Barn skal ha trygghet. Barn skal ha en sikker skolevei. Barn skal aller helst gå eller sykle til skole. Barn skal få lov til å være synlige. Barna skal i fokus.

Vi lever i et samfunn hvor vi har råd til svært mye, og det minste vi da kan love er at våre barn skal ha den beste og tryggeste oppveksten gjennom skolesituasjon. Folkelista mener at dette bedre kan oppnås ved at enheter ikke blir for store. Vi er i en stor by i norsk målestokk, men vi er så absolutt ingen storby. 

Utredninger viser ingen klare, dokumenterbare effekter av å endre skolestruktur. Det er også stor usikkerhet knyttet til rene besparelser, og dersom man i det hele tatt ser besparelser, så er det småpenger i den store sammenheng. Folkelista ser absolutt ikke det som en fornuftig løsning, da det er et betydelig «sjansespill». Barn får lengre og farligere reisevei, barn risikerer å bli skjult i mengden. 

Folkelista er tydelige. Vi ønsker å lytte til foreldre, lærere, fagforening og ikke minst barna selv – vi ønsker at skolestrukturen i Midtre Vågsbygd skal berøres minst mulig. Vi ønsker, og ser heller ikke behov for større skoler, og vi vil også være tydelige på dette i forhold til andre strukturendringer i kommunen. 

Det skal svært gode grunner til at vi på Folkelista ønsker slik Høyre, Venstre, Frp og dels Krf ønsker. Folkelista ønsker ikke et slikt «sjansespill», vi ønsker ikke store omveltninger for et stort nærmiljø, men vi ønsker at barna skal bli sett og at det er barna som er i fokus.

En stemme til Folkelista, er en klar og tydelig stemme til kun små endringer i skolestrukturen i Vågsbygd, hvor færrest mulig skoler skal legges ned, og ikke minst hvor barna skal ses og lyttes til. Folkelista presiserer forøvrig at vår generelle holdning er at det skal svært gode grunner til at solide og fungerende skolestrukturer forandres, og at økonomi alene ikke er en god nok grunn.

Tverrpolitisk Folkeliste

Marius Haugen, 10. kandidat
Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat
Morten Løvland, 31. kandidat

Publisert i Fædrelandsvennen 13. juni 2019