Erik Rostoft

Erik Rostoft er vokst opp i Hannevika og er nå bosatt på nedre Slettheia. Han er 60 år gammel, er gift og har to døtre på 16 og 24 år.

Erik Rostoft er utdannet bedriftsøkonom og har jobbet hos Sivilingeniør Lindboe, Boligbyggelaget Nye Hjem og Oil Industry Services. Han startet eget firma som 18-åring og har gjennom dette drevet med import og handel fra hele verden. De senere årene har han vært selvstendig konsulent innen organisasjonsutvikling, ledelse, personalutvikling og styrearbeid. Siden 2011 har han vært daglig leder for Sørlandsparken Næringsforening.

Erik Rostoft har hele livet vært glad i mennesker og den gode samtale/debatten. I de aller flestes liv er arbeid og inntekt viktig. Det gjelder også om man har 10% restarbeidskraft. Miljø skapes der mennesker treffes og ofte i jobben. Derfor har han vært opptatt av å bidra til å skape arbeidsplasser for alle folkegrupper. Verdighet, egen inntekt, sosialt miljø og god integrering står sentralt i ethvert arbeidsmiljø. I den tankegangen har mange mennesker som tidligere har vært uten håp og med belastet bakgrunn fått ny mening med livet. Det må bli slutt på å «parkere» mennesker i helsesystemet uten først å ha gitt dem muligheten til å bidra med sin kapasitet. Alle har egenskaper som bør verdsettes av samfunnet.

I organisasjonslivet har Erik Rostoft mangfoldig erfaring. Første styreverv som 19-åring i Boligbyggelaget Nye Hjem. I tillegg har han innehatt styre- og lederverv i bl.a. Den Norske Dataforening Avdeling Sørlandet, Styreakademiet Agder, CARE Norge, Elektrokjeden Elkonor, Jegersberg Gård og A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon innenfor rusfeltet.

Det mest innholdsrike vervet han har hatt var i den internasjonale ledertreningsorganisasjonen Junior Chamber International. Organisasjonen driver ledertrening for folk mellom 18 og 40 år fra mer enn 120 land. I Junior Chamber Kristiansand var han formann, i Junior Chamber Norway var han visepresident og Nasjonal President mens han var internasjonal businesskoordinator for Europa i Junior Chamber International. Organisasjonen driver trening uten politisk eller religiøs preferanse. Hans engasjement for JCI har gitt ham innføring i strategisk planlegging og forhandlingsteknikk. I tillegg har det formet hans syn på styrken innenfor internasjonalt samarbeid på tvers av land, politikk og religion. Han er nå Senator i organisasjonen, som har sitt hovedsete i USA.

I fritiden elsker Erik Rostoft hyttelivet på hytta i Ålo, Søgne (snart Kristiansand). Her dyrker han båtlivet i sommerhalvåret. Han er samfunnsinteressert og glad i nyheter fra inn- og utland. Litt reising blir det også tid til.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg var ungdomspolitiker i alderen fra 15 til 17 år og satt i lokalt styre i ungdomsorganisasjonen. De siste åtte årene har jeg vært varamedlem i Kristiansand Bystyre. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og opptatt av hvordan vi utvikler en spennende region. Grunnen til at jeg går ett skritt lenger denne gangen er erkjennelsen av at dersom man skal kunne påvirke beslutningene må man ta plass ved det bordet der de vedtas, bystyret. Etter et langt liv med leserinnlegg, kronikker og høringsuttalelser er tiden inne for å søke reell fullmakt til forandring. Det håper jeg innbyggerne i Kristiansand vil gi Tverrpolitisk Folkeliste.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Mine kjernesaker er en mer åpen og inkluderende innbyggerinvolvering i kommunens retningsvalg. Jeg er også opptatt av å utvikle HELE Kristiansand og ikke bare Kvadraturen. Det er i bydelene de fleste bor. Bygging av Ytre Ringvei før en nedskalert Gartnerløkka er den saken jeg virkelig tror på og som vi har god støtte i folket for. Sist, men ikke minst, etter et langt liv i næringslivet mener jeg offentlig sløsing er utilgivelig, eksempelvis som Kunstsiloprosjektet.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Jeg kjenner jo litt til prosessene allerede og er derfor ikke redd ”systemet”. Det viktigste er å skape politisk gjennomslagskraft for nye valg. Utfordringer for mange innbyggere i dag er at politiske flertall dannes rundt saker som ikke har flertall i befolkningen. Ellers blir det viktig å ”holde laget samlet” ettersom vi har et bredt spekter av kandidater med ulike preferanser.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

For første gang på lenge i lokalpolitikken tar noen konsekvensen av misnøye med dagens koalisjon. Folkelista sine kandidater stiller seg til disposisjon for å skape endringer i bystyret. Alle listekandidatene har en basisplattform som sikrer åpenhet, involvering i prosesser rundt byutvikling og mot offentlig sløseri. Lista består av kandidater med integritet og med et genuint ønske om endringer. Vi håper mange velgere i Kristiansand benytter sjansen til å støtte et tverrpolitisk initiativ og ikke velger gult, grønt, blått eller rødt av gammel vane. Vi er opptatt av saker mer enn av ideologi.

For meg personlig er jeg klar til innsats i endringens navn, enten det blir som ordfører, varaordfører, gruppeleder for lista eller bystyrerepresentant. Tar du, som velger, utfordringen om å stemme nytt i år?