Else Aukland

Else Aukland er født og oppvokst på Askøy utenfor Bergen, og har bodd i Kristiansand siden 1977. Hun bor nå på Tangen, er gift og har to barn og ett bonusbarn, pluss fem barnebarn, hvorav fire er bonusbarnebarn.

Else Aukland er AFP-pensjonist etter et yrkesliv som adjunkt og lærebokforfatter.

Hun er glad i å bruke de flotte turområdene vi har her i byen, og har dessuten feriehus i Danmark hvor også to av barna bor. Og hun er selvsagt opptatt av barn og barnebarn.

Else Aukland har vært sterkt engasjert gjennom mange år i Kristiansand Røde Kors.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg er opptatt av åpenhet og medbestemmelse, og jeg har også sterk interesse for frivillighet, hvor vi ser at behovet er stort, og ikke minst givende for de som engasjerer seg.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Det er viktig med en verdig eldreomsorg, og så langt mulig bør dette skje i samme bydel som de eldre bor. Ensomhet blant eldre er jeg også opptatt av og ønsker at noe skal kunne gjøres med dette.

Det er viktig med god bemanning ved kommunens sykehjem og hjemmesykepleien, og at det er gode tilbud for både barn og voksne i den bydelen der de bor.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Jeg ser ikke de store utfordringene, men håper å kunne være med på å gjøre en forskjell, og kunne være en god representant for Folket, altså innbyggerne i Kristiansand.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Stem på meg, så skal jeg stå på for:

  • Eldreomsorg
  • En verdig omsorg ved livets slutt
  • Barn og oppvekst
  • Verdiskapning i bydelene
  • … og ikke minst miljøet!