Demokratiet er dynamisk og det bør brukes til det fulle

I år stemmer jeg annerledes. Ikke bare stemmer jeg annerledes, men jeg stiller også til valg for dem som er mitt nye valg. Jeg er riktignok «kun» på 41. plass på lista. Når jeg nå stemmer annerledes så brytes en lang tradisjon for egen del, men det føles veldig OK. Folkelista er mitt valg.

Jeg spør meg selv og har gjort det flere ganger, hvorfor ble det slik at jeg stemmer annerledes i år? Svarene kommer opp på løpende bånd når jeg tenker på det politiske kartet i min hjemby Kristiansand. 

Media i Kristiansand har brakt nyheter til torgs de siste to årene der en kan stusse meget over avgjørelser som er i ferd med å tas av byens politikere, som virker i grenseland hodeløse. En kan jo bære over med en og annen raritet over litt tid, men når det blir mange av dem, og noen av dem er så grenseløst hodeløse så blir det provoserende. Og en tenker om sunn fornuft har reist et stykke avgårde fra dem som styrer.

Det vedtas å bygge ny havn i Kristiansand til milliarder, og det uten togforbindelse. Havna sin omsetning fra containere er mindre enn Snadderkiosken… God bruk av penger?

Kunstsilo på Odderøya. Det imponerer meg ikke i det hele tatt. En ting er sant – Kunstsiloen som skal bygges er ikke et godt hverdagstilbud for «Yousef Wisam og hans tre barn» fra Tinnheia eller Søgne, eller for mange av oss andre. Hodeløs bruk av penger, hvorfor holder de på slik? Politikernes valg i denne sak har vært med å skade deres omdømme i et bredt lag av folket i Kristiansand er min oppfatning.

Kilden har mulig vært en god sak for Agder. Kilden er en storbruker av offentlige midler. Kunstsilo skal nå settes opp på tomten ved siden av. Til sammen betyr dette minst 200 offentlige millioner hvert år… Hva er det som tilsier at denne formen for kunstliv skal forfordeles så sterkt? Generasjonen som vokser opp under oss trenger at våre midler brukes slik at det gagner «de mange» og at tilbudene favner et bredt lag av befolkningen! Kunstsilo og dens kommende tilbud er i sannhet ikke for «hvermansen». En smal nisjesak er det sannelig. Av våre felles midler skal dette tas.

Flere saker kunne nevnes som går i skjev retning, men ikke nå. Disse flere saker som har kommet opp siste to år gjør at det kjennes veldig OK, og at det er på tide med eget engasjement. Folkelista stiller jeg opp for å vise min støtte. Kristiansand, en meget fin by, bør ikke lengere styres av dem som nå sitter i «førersetet», og som bruker store pengebeløp på en underlig og skjev måte.

Kjell Magne Bondevik tok i sin tid til orde for at ikke alt bør ses på ut i fra en høyre/venstre akse inn i politikken. At politikk også har andre «fasetter» og viktigheter som bør vektlegges. Han nådde vel ikke helt igjennom med sitt budskap, og langt fra alle kjøpte hans resonnementer rundt dette, men han var inne på noe og hadde noe rett etter mitt syn. Inn mot lokalpolitikk synes jeg dette bærer en del i seg. 

Jeg er overbevist om at de mange som jobbet frem den demokratiske rett for oss, hadde en overbevisning om at demokratiet må brukes som et dynamisk instrument. Mitt ønske er at dette valget skal brukes, hvor vi da skal vise for de etablerte politikere, at vi her ute blant folket, som følger med i litt politikk, sier ifra at vi følger med. Videre at når nok ukloke avgjørelser blant de folkevalgte, til de grader ute av kurs, da er det tid for å stoppe dem.  Tverrpolitisk Folkeliste er et godt valg og stemme på under det kommende lokalvalg.

Godt valg!
Roger Karstensen fra Sødal, 41. kandidat 

Publisert i Fædrelandsvennen 20. august 2019