Dag Aukland

Dag Aukland er vokst opp på Lund og har også bodd på Fagerholt, før han nå er bosatt i Kvadraturen. Han er 67 år gammel, er gift og har tre barn, fire barnebarn og ett bonusbarnebarn.

Dag Aukland har utdannelse innen salg og markedsføring, og har jobbet i Orkla, Aker RGI og Staples. Han har vært selvstendig næringsdrivende i 30 år innenfor samme yrke.

Dag Aukland har vært aktiv som fotballtrener i Gimletroll i mange år. Han liker friluftsliv, både på fjell og sjø. Familien har nå feriehus i Danmark, hvor fritiden med barn og barnebarn blir mye brukt.

Dag Aukland har også vært engasjert i Lions og var ansvarlig for siste innsamlingsaksjon for Lions-programmet ”Mitt Valg” i Kristiansand, hvor voksne gir barn og unge en positiv selvfølelse og gode holdninger.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg var aktiv i politikk noen år i ungdommen, og har fulgt godt med i den lokale politiske samfunnsdebatten. Da jeg ble kontaktet av Folkelista med valgprogrammet ”for deg som mener åpenhet og kunnskap i lokale saker er viktigere enn partitilhørighet” var valget enkelt.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg ønsker at flest mulig i vår by gis anledning til fysisk aktivitet, og jeg ønsker å løfte frem frivilligheten som en viktig ressurs i vårt lokalsamfunn.

Familie er også svært viktig. Barn og unge lever sine egne liv. Ingen kan være til stede og gi dem råd i alle vanskelige situasjoner. Dette må både anerkjennes og støttes av det offentlige, men familiene må selv ha frihet til å bestemme.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Det er klart det blir utfordringer for den nyvalgte gruppen fra Tverrpolitisk Folkeliste, men etter å ha blitt kjent med flere av disse dyktige ressurspersonene på listen, er jeg ikke i tvil om at vi vil kunne påvirke kursen, og få flertall på flere saker med gode alliansepartnere.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

En stemme til Folkelista vil gjøre hele byen vår bedre å bo i.