Bli medlem

Vil du bli medlem i Tverrpolitisk Folkeliste?
Medlemskontingenten er kr 250 pr år. Du kan melde deg inn ved å betale kontingenten til konto 9480.12.31939 eller Vipps 56 52 54.

Husk å merke din innbetaling med «Medlemskap» og e-post adresse.