Bernt Erik Olsen

Bernt Erik Olsen er innfødt kristiansander og har stort sett hele livet bodd mellom Otra og Tofdalsfjorden. Han er 61 år gammel, gift, har ingen barn, og er nå bosatt på Gimlekollen.

Bernt Erik Olsen har jobbet med regnskap og EDB, og i en lengre periode var han nærmest fulltidspolitiker som leder for byutviklingsstyret i Kristiansand (valgt av Kr.F.). Han deltok i lokalpolitikken fra 1983 til 2003. Han er nå pensjonist.

Bernt Erik Olsen er aktiv innen kristent arbeid, som styremedlem i Lund Misjonsforening i en årrekke. Han er også interessert i veteranbiler og er æresmedlem i Agder Motorhistoriske Klubb.

I tillegg er han svært glad i bøker og reiser.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å engasjere meg igjen, etter tidligere å ha drevet lokalpolitikk i 20 år. Men da jeg ble kontaktet av folk fra Folkelista ble fristelsen stor, og da jeg i tillegg fikk den plassen på lista som jeg ønsket meg (sisteplassen) så ble det slik. Jeg synes nok det er behov for en kursendring i kommunen vår i forhold til slik det er blitt i de senere årene.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg er opptatt av mer åpenhet i den offentlige forvaltning, og mener nye Kristiansand kommune bør ta mål av seg til å være en foregangskommune på dette feltet, slik som Songdalen kommune allerede er det i dag, hvor det praktiseres såkalt meråpenhet.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Den første utfordringen for Folkelistas nyvalgte gruppe, som forhåpentlig blir stor, blir selvfølgelig å finne pålitelige samarbeidspartnere blant de andre partiene, slik at det kan etableres et flertall som kan gjennomføre så mange som mulig av de sakene Folkelista prioriterer i programmet sitt.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Det viktigste er at folk stemmer på Tverrpolitisk Folkeliste og listas gode program. Selv har jeg ingen store ambisjoner, men dersom jeg skulle rekke opp fra sisteplassen på lista skal jeg selvsagt gjøre mitt beste!