Åse-Gunn Mosvold Hogga

Åse-Gunn Mosvold Hogga er 59 år. Hun er født i USA, bodde på Sødal fra hun var 4 til 30 år, og har siden bodd på Valhalla. Hun er gift og har fem barn og ett barnebarn.

Åse-Gunn Mosvold Hogga har samfunnsfaglig utdanning og er i tillegg massør. Hun har jobbet i skolen med ”drop-outs”, og har vært leder for Salems tilbud ”Etter skoletid”. Hun har også hatt fosterbarn og har i over 40 år arbeidet deltid først som dyrepasser og siden som guide i Kristiansand Dyrepark. Hun har også vært frivillig ved KRIS samtalesenter i 15 år.

Åse-Gunn Mosvold Hogga er aktiv i Salem, og er i tillegg glad i svømming og turgåing. Hun bruker også mye tid på familien og på mennesker generelt.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Fordi jeg synes at nok er nok, vi opplever for mye av dette med ”bukken og havresekken”. Jeg ønsker å sette søkelys på denne ukulturen og vil gjerne være med på å endre den.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg ønsker at vi skal forvalte kommunens skattepenger til fleres beste. Skoler, sykehjem og helse må oppgraderes og styrkes personellmessig.  Og vi må få foreldreombud på alle skoler og i alle barnehager. Man trenger TID til hverandre særlig på disse arenaene.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Jeg ser for meg at det kan bli mye nytt å sette seg inn i, og det skal bli interessant.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Fordi Folkelista står for noe nytt i forhold til dagens ukultur i kommunen. Mye er bra, men mye kan og bør rettes på. Og der er Folkelista klar til å sette i gang!