Anne-Cathrine Mosvold Christophersen

Anne-Cathrine Mosvold Christophersen er født og oppvokst i Vågsbygd og bor der fremdeles. Hun er 48 år gammel, gift og har tre barn.

Anne-Cathrine Mosvold Christophersen er utdannet sykepleier med intensivsykepleie og folkehelse, og i tillegg pedagogikk. Hun har arbeidet som intensivsykepleier i over 20 år, men har i de siste tre årene undervist i videregående skole.

Anne-Cathrine Mosvold Christophersen studerer nå på fritiden.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Frivillig arbeid og egne erfaringer gjennom jobben, sammen med forskjellige politiske saker de senere årene, har bidratt til at jeg har fått et politisk engasjement.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Saker jeg er opptatt av er naturlig nok innenfor helse, sosial og oppvekst, gode tilbud for mennesker i forskjellige livsfaser og livssituasjoner, i tillegg til at jeg ønsker korrekte og åpne prosesser i avgjørelser som gjøres i og for samfunnet.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Nettopp på grunn av det jeg er opptatt av kan jeg anbefale Tverrpolitisk Folkeliste. Vi har et godt valgprogram og et representativt utvalg fra hele nye Kristiansand kommune på lista. Kandidatene på lista har en rik og mangfoldig bakgrunn i yrkeslivet, ulike samfunnslag og fritidsaktiviteter, og vi tør si fra og stå opp for de som ikke alltid har så sterk stemme.

Stem på Folkelista!