Andre Tofteland

Andre Tofteland er kristiansander, født på Lund, vokst opp i Voiebyen og bor nå på Lund. Han er 52 år gammel, gift og har sammen med sin kone fire barn i alder fra 19 til 30 år.

Andre Tofteland er siviløkonom HAE fra Universitetet i Agder og Norges Handelshøyskole. Han har arbeidet i ulike vitenskapelige stillinger ved UiA, UiS og NHH siden 1996.

Andre Tofteland var aktiv i å følge opp barnas idrettsaktiviteter da de var yngre. I de siste årene har det vært hunden, fjellet, sjøen og bøkene som fyller fritiden.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Helt konkret var det opplevelsen av å bli holdt for narr ved lanseringen av Kunstsiloprosjektet.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg er opptatt av mer åpenhet fra saksbehandling starter frem til politisk beslutning fattes i alle saker. Jeg mener også at man skal redusere bruken av kommunalt eide aksjeselskaper i kommunal virksomhet.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Gjeldsutviklingen i kommunen.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Tverrpolitisk Folkeliste er en garanti for at størrelsen på lommeboka og vennskap ikke skal prege utfallet av politiske beslutninger.