Alexander Kristensen

Alexander Kristensen er kristiansander, oppvokst på Hellemyr og er nå bosatt på Bellevue på Grim. Han er 28 år gammel, singel og har ingen barn.

Alexander Kristensen holder nå på å ta en bachelor innen Business Administration and Economics. Han har tidligere jobbet innen telecom, anlegg og industri, og i restaurantbransjen hvor han også en periode arbeidet som daglig leder. Han skal nå i gang som Account Manager for Varmepumpeservice A/S, med ansvar for forhandlernettverket.

Alexander Kristensen er interessert i motorsykler, han er glad i å spille squash, og han er også interessert i finans og aksjer.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg har lenge ønsket å komme meg inn i politikken, men har aldri funnet et parti hvor jeg føler jeg kan stå inne for lokalpolitikken i Kristiansand. Da jeg fikk høre om Folkelista ble jeg raskt nysgjerrig  og fant ut at jeg delte synspunkter med store deler av medlemsmassen. Nok er nok, og vi ønsker nå å gjøre en forskjell for innbyggerne i Kristiansand!

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Min kjernesak er kommuneøkonomi og hvordan kommunen påfører innbyggerne høye merkostnader i form av eiendomsskatt og bompenger for å finansiere signaturprosjektene sine. Det er høyst usosialt og er ikke bærekraftig.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Den største utfordringen blir å klare å endre retning på dagens politikk. Vi blir et nytt parti, som må jobbe med å finne pålitelige samarbeidspartnere og forhåpentligvis etablere et flertall og dermed kunne utgjøre en forskjell for innbyggerne i Kristiansand.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Mitt mål er at avgifter skal ha en mer sosial profil og at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Jeg kommer også til å stå opp for unges rettigheter, og vil kjempe for realistiske prosjekter som ikke går på bekostning av vanlige lønnsmottakere. Politikken som føres i dag i form av bompenger og eiendomsskatt går i all hoved-sak ut over vanlige lønnsmottakere og dem som er vanskelig stilt, noe jeg er en sterk motstander av. Hus og bil skal ikke være et luksusgode som kun de rikeste skal ha råd til å eie.