Aina Åmot Tofteland

Aina Åmot Tofteland er født i Oslo, oppvokst i Bærum og Tønsberg og er nå bosatt på Lund. Hun er 54 år gammel, er gift og har fire barn mellom 19 og 30 år pluss ett barnebarn på 1 ½ år.

Aina Åmot Tofteland har utdannelse innen realfag og revisjon, og har arbeidet med salg, finans og revisjon.

Aina Åmot Toftelands fritidsaktiviteter omfatter ski, turer med hund og ikke minst familien.

Hvorfor har du engasjert deg i politikken?

Jeg har engasjert meg i politikken fordi jeg ønsker forandring i forhold til nå.

Hva er du spesielt opptatt av i dag?

Jeg er spesielt opptatt av at kommunen skal vise fornuftig pengebruk.

Hvilke utfordringer ser du for deg hvis du skulle bli valgt inn i bystyret?

Utfordringene blir mange, særlig da å få gjennomslag for fornuftig pengebruk.

Hvorfor skal folk stemme på Folkelista – og på deg?

Fordi noen må formidle at ufornuftig pengebruk får konsekvenser for de fleste av oss.