Folkelista sier:

  • Ja til en bredere innbyggerinvolvering i store byplanmessige og økonomisk tunge saker
  • Ja til større åpenhet rundt saksbehandling innenfor kommunal forvaltning
  • Ja til sterkere bydelssamfunn og mindre sentralisering
  • Ja til åpnere høringsprosesser med tidligere reell innbyggerinvolvering
  • Ja til meningsutvekslinger basert på kunnskap, engasjement og åpenhet, men med gjensidig respekt